ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

G. M. Popova, I. F. Dyatchina, N. V. Melnikova Neuro-statistical model for classification of multidimensional objects biomedical nature

Abstract.

The paper presents a method for the construction of neuro-statistical model based on a combined use of two different methods of processing and classification of multidimensional objects: discriminant analysis and neural network. Based on the example of sputum cytology this article shows the efficiency of construction and use of such models for quantitative differentiated assessment of the state of the slide.

Keywords:

a discriminant classification model of objects, a neural classification model for quantitative assessment of the sputum sample cytological slide, lung cancer.

PP. 66-78.

Full version of the article in pdf.

REFERENCES

1. Travis W. D., Brambilla E., Noguchi M. et al. Lung Adenocarcinoma Classification //Journal of Thoracic Oncology. 2011.v.6, № 2. p. 244-285
2. Popova G.M., Stepanov V.N., Druzhinin Yu.O., Dyatchina I.F. Mnogofunktsionalnyy informatsionno – vychislitelnyy kompleks analiza i diagnostiki izobrazheniy // Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy. 2010. № 4. S. 25 – 37.
3. Popova G.M., Stepanov V.N., Druzhinin Yu.O. Interaktivnyy metod obrabotki tsvetnykh izobrazheniy obektov biologicheskoy prirody dlya polucheniya ikh semanticheskogo opisaniya // Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh. 2009. T. 8. № 3. S. 741-746.
4. Merkov A.B. Raspoznavanie obrazov: Vvedenie v metody statisticheskogo obucheniya. M.: Yeditorial URSS, 2011. – 256 S.
5. Dubrov A.M., Mkhitaryan V.S., Troshin L.I. Mnogo-mernye statisticheskie metody. M.: Finansy i statistika, 2000. – 352 S.
6. Neyronnye seti pod red. Borovikova V.P. M.: Goryachaya liniya–Telekom, 2008. - 392 S.
7. Popova G.M., Dyatchina I.F., Melnikova N.V., Avilov O.N. Kompyuternaya differentsialnaya diagnostika bronkholegochnoy patologii po tsitologicheskomu materialu mokroty // Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh. 2012. T.11. № 2. S. 325-336.