ISSN 2071-8594

Российская академия наук

Главный редактор

Г.С. Осипов

А.А. Кондратенко, С.И. Маторин "Построение онтологий на основе моделей «Узел-Функция-Объект»

Аннотация.

Разработан метод построения онтологий на основе моделей предметной области в терминах «Узел-Функция-Объект» (УФО-моделей). Построена классификация извлекаемых из УФО-модели фактов о предметной области, проанализированы конструкции языка RDF, необходимые для представления указанных фактов в виде онтологии. Разработан оригинальный RDF-словарь в нотации N-Triples. Предложен алгоритм получения формальной записи на языке RDF-фактов о взаимодействии элементов УФО-модели. Метод построения формализованной с помощью языка RDF онтологии апробирован для фрагмента городской транспортной сети.

Ключевые слова:

онтология, онтологический инжиниринг, УФО-подход, УФО-модель, UFO-Toolkit, RDF, N-Triples, RDF/XML.

Стр. 47-56.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Slobodyuk A.A., Matorin S.I., Chetverikov S.N. O podkhode k sozdaniyu ontologiy na osnove sistemno-obektnykh modeley predmetnoy oblasti. // Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika. – 2013. - №22 (165) 2013, Vypusk 28/1. – S. 186-195.
2. Slobodyuk A.A., Matorin S.I. O primenenii UFO - podkhoda dlya postroeniya ontologiy predmetnykh oblastey // Informatika: problemy, metodologiya, tekhnologii: materialy KhIII mezhdunarodnoy konferentsii, Voronezh, 7-8 fevralya 2013 g.
3. Slobodyuk A.A., Matorin S.I. O vozmozhnosti izvlecheniya faktov iz UFO-modeley i predstavlenii ikh s pomoshchyu RDF. // Informatika: problemy, metodologiya, tekhnologii: materialy XIV mezhdunarodnoy konferentsii, Voronezh, 6-8 fevralya 2014 g.: v 3 t. – Voronezh: Izdatelsko-poligraficheskiy tsentr Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014. – S. 269-273.
4. Matorin S.I. O novom metode sistemologicheskogo analiza, soglasovannom s protseduroy obektno-orientirovannogo proektirovaniya. Chast 1 // Kibernetika i sistemnyy analiz. - 2001. - №4. - S.119-132
5. Matorin S.I. O novom metode sistemologicheskogo analiza, soglasovannom s protseduroy obektno-orientirovannogo proektirovaniya. Chast 2 // Kibernetika i sistemnyy analiz. - 2002. - №1. - S.118-130.
6. Matorin S.I., Popov A.S., Matorin V.S. Modelirovanie organizatsionnykh sistem v svete novogo podkhoda «Uzel-Funktsiya-Obekt» // NTI. Ser.2. – 2005. – N1. – S. 1-8.
7. Zhikharev A.G., Matorin S.I. Metod formalizatsii organizatsionnykh znaniy // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. – 2011. - №2. – S. 52-63
8. John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez. Semantic Web Programming. — John Wiley & Sons, 2009. — 648 s.
9. Toby Segaran, Colin Evans, Jamie Taylor .Programming the Semantic Web. — O’Reilly Media, 2009. — 302 s.
10. Slobodyuk A.A. Rasshirennaya klassifikatsiya faktov, izvlekaemykh iz UFO-modeli v tselyakh postroeniya ontologii predmetnoy oblasti. // Shestaya mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya «Infokommunikatsionnye tekhnologii v nauke, proizvodstve i obrazovanii» (Infokom-6): sbornik nauchnykh trudov, Stavropol, 21-27 aprelya 2014 g.: chast II. – Stavropol: Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet, 2014. – S. 404-406.
11. Kondratenko A.A. Predstavlenie ispolzuemoy v UFO-podkhode bazovoy klassifikatsii svyazey s pomoshchyu modeli RDF // Informatika: problemy, metodologiya, tekhnologii: materialy XV mezhdunarodnoy konferentsii, Voronezh, 12-13 fevralya 2015 g.: v 3 t. – T.1. – Voronezh:
Izdatelsko-poligraficheskiy tsentr Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014. – S. 102-107.
12. Matorin S.I., Popov A.S. «UFO-toolkit» – BI-instrumentariy novogo pokoleniya. [Elektronnyy resurs] // http://citforum.ru/consulting/BI/UFO/