ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

V.B. Melekhin. Logic conditionally hung discourses: presentation of the knowledges and production rule of the conclusions

Abstract.

The revealed contents of the different forms of the thinking of the intellectual robot, allowing efficient image to organize planning his goal-directed behavior in different condition of the problem-solving ambience. It is designed one of forming notional thinking of the intellectual robot, connected with organization of the conclusion of the general significant conclusions in free application domain for renewing of his(its) know ledges in process of the planning the goal-directed behavior. The offered calculus conditionally-hung predicate, providing conclusion of the general significant conclusions in free application domain by separations in her monotonous area of the conclusion. The different production rule of the general significant conclusions will build. The marked prospects of the further development of the offered approach, connected with organization of the conclusion of the general significant conclusions, which is reduced to building much tiered schemes of the conclusion, allowing form the chains mutually bound discourses, providing planning the behavior and decision making of the intellectual robot in complex problem-solving ambience.

Keywords:

intellectual robot, types of the thinking, problem-solving ambience, logic conditionally-hung discourses, area of the monotonous conclusion, production rule of the conclusions.

PP. 65-74.

REFERENCES

1. Poddyakov N.N. Myshlenie doshkolnika. – M.: Pedagogika, 1977. – 277 s.
2. Melekhin V.B. Algoritmy samoobucheniya integralnogo robota v slozhnykh sredakh // Kibernetika. 1986. №1. - S. 102 – 108.
3. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Planirovanie povedeniya intellektualnogo robota. M.: Energoatomizdat, 1994. - 240 c.
4. Litvintseva L.V. Stsenarii. V kn.: Iskusstvennyy intellekt. – V 3-kh kn. Kn. 2. Modeli i metody/ Pod red. D.A. Pospelova. – M.: Radio i svyaz, 1990. –S. 56- 76.
5. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Struktura protsedurnogo predstavleniya znaniy integralnogo robota. 2. Freym mikroprogrammy povedeniya// Izv. AN SSSR. Tekhnich. kibernetika. 1988. №5. S. 190-194.
6. Vagin V.N., Golovina Ye.Yu., Zagoryanskaya A.A., Fomina M.V. Dostovernyy i pravdopodobnyy vyvod v intellektualnykh sistemakh. – M.: Fizmatlit, 2004. -367 s.
7. Chen Ch., Li R. Matematicheskaya logika i avtomaticheskoe dokazatelstvo teorem. – M.: Nauka, 1983. -360 s.
8. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Struktura predstavleniya deklarativnykh znaniy integralnogo robota //Upravlyayushchie sistemy i mashiny. 1990. № 6. C. 75-83.
9. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Struktura protsedurnogo predstavleniya znaniy integralnogo robota. 1. Rasplyvchatye semanticheskie seti // Izv. AN SSSR. Tekhnich. kibernetika. 1988. № 6. S. 119-124.