ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

Б.А. Кобринский, А.Н. Путинцев "О принципах построения интеллектуальных медицинских обучающих систем на основе case-метода"

Аннотация.

В статье рассмотрены принципы построения кейс-ориентированной интеллектуальной обучающей системы. Предлагаемый подход предусматривает формирование базы знаний с использованием конкретного набора кейсов на основе фреймово-продукционного формализма. Последующее расширение базы знаний определяется включением новых кейсов. Интеллектуальная обучающая кейс-система ориентирована на приобретение навыков диагностики в процессе обследования виртуального пациента. Объяснения выдаются при нецелесообразных или ошибочных действиях обучающегося. Представлена концептуальная модель интеллектуальной медицинской обучающей системы по диагностике туберозного склероза.

Ключевые слова:

интеллектуальная обучающая система, case-метод, фреймы, виртуальная медицинская диагностика, туберозный склероз.

Стр. 30-37.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Thistlethwaite J.E., Davies D., Ekeocha S. et al. The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No.23. Med Teach. 2012; 34(6): p.421-444.
2. Barrows H.S. A taxonomy of problem-based learning concepts. Med Educ. 1986; 20 (6): p.481-486.
3. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart VPO po spetsialnosti 060103 Pediatriya. 2010. [Elektronnyy resurs] — Rezhim dostupa. URL:
http://fgou-vunmc.ru/vocational/fgosvpo/fgos/FGOS pediatria.pdf (data obrashcheniya: 15.01.2016).
4. Yankovskaya A.Ye., Semenov M.Ye., Yamshanov A.V., Semenov D.Ye. Kognitivnye sredstva v obuchayushche-testiruyushchikh sistemakh, osnovannykh na smeshannykh diagnosticheskikh testakh. Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. 2015; 4: s.51-61.
5. Zenkin A.A. Kognitivnaya kompyuternaya grafika. M.: Nauka, 1991.
6. Kobrinskiy B.A. Otrazhenie obraznogo myshleniya v sistemakh iskusstvennogo intellekta. VI Mezhdunarodnaya konferentsiya "Znaniya-Dialog-Reshenie" KDS-97: Sb. nauch. tr. T.I. Yalta, 1997; s. 29-36.
7. Dolgorukov A. Metod case-study kak sovremennaya tekhnologiya professionalno-orientirovannogo obucheniya— [Elektronnyy resurs] — Rezhim dostupa. —
URL: http://evolkov.net/case/case.study.html (data obrashcheniya: 15.01.2016).
8. Srinivasan M., Wilkes M., Stevenson F. et al. Comparing Problem-Based Learning with Case-Based Learning: Effects of a Major Curricular Shift at Two Institutions // Academic Medicine. 2007; 82 (1): p.74-82.
9. Tsarapkina Yu.M. Ispolzovanie keys-tekhnologiy pri obuchenii studentov. Obrazovatelnye tekhnologii. Obrazovanie i nauka. 2015; 3 (122): s.120-128.
10. Interactive Medical Cases. New England Journal of Medicine. 2015. — [Elektronnyy resurs] — Rezhim dostupa. — URL: http://www.nejm.org/multimedia/interactivemedical-case (data obrashcheniya: 15.01.2016).
11. Kobrinskiy B.A. Argumentatsionnye sistemy: meditsinskie prilozheniya. NTI. Ser.2. Informatsionnye protsessy i sistemy. 2014; 4: s.9-11.
12. Taran T.A. Tekhnologiya obucheniya ponyatiyam v intellektualnykh obuchayushchikh sistemakh// Novosti iskusstvennogo intellekta. 2003; 6: s.18-23.
13. Miller P.L., Blumenfruchi S.J., Black H.R. An expert system which critiques patient workup: modelling conflicting expertise. Comput. and Biomed. Res. 1984; 17 (6): p.554-569.
14. Prikhodina L.S., Maryanchik B.V., Dlin V.V., Ignatova M.S. Kompyuternaya sistema i nefrotrenazher dlya differentsialnoy diagnostiki zabolevaniy pochek u detey s sindromom gematurii//Informatsionnye tekhnologii v zdravookhranenii. 2002; 8-10: s.16-17.15. Chin H.L., Cooper G.F. Case-based tutoring from a medical knowledge base. Computer methods and programs in biomedicine. 1989; 30(2-3): p. 185-198.
16. Shishin A.V., Kozyrev O.R. Ispolzovanie ontologiy v sisteme semanticheskogo analiza keysov. Biznes-informatika. 2008; 3(05): s.25-30.
17. Kazi H., Haddawy P., Siriwan S. Employing UMLS for generating hints in a tutoring system for medical problembased learning. Journal of biomedical informatics. 2012; 45 (3): p.557-565.
18. Suebnukarn S, Haddawy P, Rhienmora P.A. Collaborative Medical Case Authoring Environment Based on the UMLS. Journal of Biomedical Informatics. 2008; 41(2): p. 318-326.
19. Tuberoznyy skleroz / Pod red. M.Yu. Dorofeevoy. M.: Prakticheskaya meditsina, 2012.