ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

С.А. Амелькин, М.В. Шустова "Байесовская оценка аномальности потока данных"

Аннотация.

Рассматривается задача оценки вероятности аномальности данных, ограниченных диапазоном допустимых значений. Предлагается универсальный метод решения задачи, основанный на байесовской оценке. Экспериментальная часть построена на примере анализа потока телеметрических данных с космического аппарата.

Ключевые слова:

байесовская вероятность, аномалия, прогнозирование, космический аппарат, телеметрия.

Стр. 55-59.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Krasotkina O.V., Popov V.A., Nguen T.Ch., Mottl V.V. Bayesovskiy podkhod k otsenivaniyu faktorov riska v analize prodolzhitelnosti zhizni // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki, №2, 2013. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/bayesovskiy-podhod-kotsenivaniyu-faktorov-riska-v-analize-prodolzhitelnostizhizni (data obrashcheniya: 17.03.2016).
2. Enrique de Alba, Manuel Mendoza, Bayesian Forecasting Methods for Short Time Series [Elektronnyy resurs] //Instituto Technologico Autonomo de Mexico, 2016. URL:
http://allman.rhon.itam.mx/~mendoza/Foresight.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2016).
3. Phillip M. Yelland, Shinji Kim, Renee Stratulate, A Bayesian Model for Sales Forecasting at Sun Microsystems [Elektronnyy resurs] // Interfaces 40, 2 (March 2010), 118-129.
URL: http://dx.doi.org/10.1287/inte.1090.0477 (data obrashcheniya: 17.03.2016).
4. Sharov V.D. Primenenie bayesovskogo podkhoda dlya utochneniya veroyatnostey sobytiy v avtomatizirovannoy sisteme prognozirovaniya i predotvrashcheniya aviatsionnykh proisshestviy // UBS, №43, 2013.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primeneniebayesovskogo-podhoda-dlya-utochneniya-veroyatnosteysobytiy-v-avtomatizirovannoy-sisteme-prognozirovaniya-i
(data obrashcheniya: 17.03.2016).
5. Blagoveshchenskiy Yu.N., Krechetova M.Yu., Satarov G.A. Ekspertno-statisticheskiy bayesovskiy podkhod k stsenarnomu politicheskomu prognozirovaniyu. – Polis, №4, 2012, s. 74-98. URL:
http://www.politstudies.ru/files/File/2012/4/7.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2016).
6. Baskakov S.I. Radiotekhnicheskie tsepi i signaly. – M.: Vysshaya shkola, 2000. – 462 s.
7. Prokhorov S.A. Matematicheskoe opisanie i modelirovanie sluchaynykh protsessov. – Samarskiy gos. aerokosm. un-t, 2001. – 209 s.
8. Malyy kosmicheskiy apparat «Yubileynyy» // Studencheskiy tsentr upravleniya poletami Sib-GAU. URL: http://sat.sibsau.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2 (data obrashcheniya: 08.03.2016).