ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

S.A. Amelkin, M.V. Shustova Bayesian estimate of data stream abnormality

Abstract.

This paper considers the problem of estimating the probability of abnormal data which are limited by range of acceptable values. The Bayesian estimation is used as a basis in the proposed universal method. The experimental part based on the examples of the analysis of telemetry data stream from the spacecraft.

Keywords:

bayesian probability, anomaly, forecasting, spacecraft, telemetry data.

REFERENCES

1. Krasotkina O.V., Popov V.A., Nguen T.Ch., Mottl V.V. Bayesovskiy podkhod k otsenivaniyu faktorov riska v analize prodolzhitelnosti zhizni // Izvestiya TulGU. Tekhnicheskie nauki, №2, 2013. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/bayesovskiy-podhod-kotsenivaniyu-faktorov-riska-v-analize prodolzhitelnostizhizni (data obrashcheniya: 17.03.2016).
2. Enrique de Alba, Manuel Mendoza, Bayesian Forecasting Methods for Short Time Series [Elektronnyy resurs] //Instituto Technologico Autonomo de Mexico, 2016. URL:
http://allman.rhon.itam.mx/~mendoza/Foresight.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2016).
3. Phillip M. Yelland, Shinji Kim, Renee Stratulate, A Bayesian Model for Sales Forecasting at Sun Microsystems [Elektronnyy resurs] // Interfaces 40, 2 (March 2010), 118-129.
URL: http://dx.doi.org/10.1287/inte.1090.0477 (data obrashcheniya: 17.03.2016).
4. Sharov V.D. Primenenie bayesovskogo podkhoda dlya utochneniya veroyatnostey sobytiy v avtomatizirovannoy sisteme prognozirovaniya i predotvrashcheniya aviatsionnykh proisshestviy // UBS, №43, 2013.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primeneniebayesovskogo-podhoda-dlya-utochneniya-veroyatnosteysobytiy-v-avtomatizirovannoy-sisteme-prognozirovaniya-i
(data obrashcheniya: 17.03.2016).
5. Blagoveshchenskiy Yu.N., Krechetova M.Yu., Satarov G.A. Ekspertno-statisticheskiy bayesovskiy podkhod k stsenarnomu politicheskomu prognozirovaniyu. – Polis, №4, 2012, s. 74-98. URL:
http://www.politstudies.ru/files/File/2012/4/7.pdf (data obrashcheniya: 17.03.2016).
6. Baskakov S.I. Radiotekhnicheskie tsepi i signaly. – M.: Vysshaya shkola, 2000. – 462 s.
7. Prokhorov S.A. Matematicheskoe opisanie i modelirovanie sluchaynykh protsessov. – Samarskiy gos. aerokosm. un-t, 2001. – 209 s.
8. Malyy kosmicheskiy apparat «Yubileynyy» // Studencheskiy tsentr upravleniya poletami Sib-GAU. URL: http://sat.sibsau.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=2 (data obrashcheniya: 08.03.2016).