ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

А.А. Зацаринный, И.В. Соченков, А.П. Сучков "Некоторые научно-методические вопросы создания Фонда аналитических технологий и программ"

Аннотация.

В статье обсуждаются вопросы интеграции усилий разработчиков информационно-аналитических систем в рамках национальной интеллектуальной аналитической платформы (АП). Предлагается создать Фонд аналитических алгоритмов и программ – информационную систему, предназначенную для сбора, систематизации и регистрации аналитических технологий и программ для электронных вычислительных машин, а также для обеспечения доступа к ним заинтересованных физических и юридических лиц. Критерии включения АП в Фонд будут учитывать научный уровень разработок, степень их реализации и внедрения, выполнение ряда требований к программному обеспечению и документации.

Ключевые слова:

фонд аналитических алгоритмов и программ, национальная интеллектуальная аналитическая платформа.

Стр. 78-82.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Zatsarinnyy A.A., Suchkov A.P. Nekotorye podkhody k situatsionnomu analizu potokov sobytiy// Otkrytoe obrazovanie, 2012. № 1, S. 39–45.
2. Suchkov A.P. Nekotorye podkhody k integratsii analiticheskikh dannykh sushchestvuyushchikh i perspektivnykh sistem podderzhki prinyatiya resheniy // Sistemy i sredstva informatiki, 2015, t. 25, № 3, S. 201-211.
3. Suchkov A.P. Situatsionnyy podkhod i informatsionnaya model predmetnoy oblasti v pravookhranitelnoy sfere // Metody postroeniya i tekhnologii funktsionirovaniya situatsionnykh tsentrov. – M.: IPI RAN, 2011. S.76-88.
4. Tansley S. et al. (ed.). The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery. – Redmond, WA: Microsoft research. – T. 1. 2009.
5. Vovchenko A.Ye., Kalinichenko L.A., Kovalev D.Yu. Metody razresheniya sushchnostey i sliyaniya dannykh v ETL- protsesse i ikh realizatsiya v srede Hadoop
//Informatika i ee primeneniya. – T. 8. – №. 4. – 2014. S. 94-109.
6. Lesovik V.S. Geonika (Geomimetika) kak transdistsiplinarnoe napravlenie issledovaniy // Vysshee obrazovanie v Rossii. – №3. 2014. S. 77– 83.
7. Postanovlenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 30 yanvarya 2013g. № 62, g. Moskva "O natsionalnom fonde algoritmov i programm dlya elektronnykh vychislitelnykh mashin" // [Elektronnyy resurs] URL:
http://rg.ru/2013/02/04/elektrofond-site-dok.html (data obrashcheniya 04.04.2016).