ISSN 2071-8594

Российская академия наук

Главный редактор

Г.С. Осипов

В.Б. Мелехин "Пополнение знаний автономного интеллектуального робота в недоопределенных средах на основе комбинированных правил вывода логики условно-зависимых рассуждений"

Аннотация.

Предложены инструментальные средства для организации пополнения знаний автономного интеллектуального робота в процессе целенаправленного поведения в недоопределенной проблемной среде. Сформулированы основные свойства исчисления условно-зависимых предикатов, позволяющие организовать построение комбинированных схем вывода логики условно-зависимых рассуждений и на этой основе формировать сложные умозаключения в виде цепочки взаимоcвязанных между собой простых умозаключений. Полученные таким образом сложные умозаключения обеспечивают пополнение знаний робота о различных объектах проблемной среды в процессе реализации и корректировки сформированного в общем виде плана целенаправленной деятельности в условиях неопределенности.

Ключевые слова:

пополнение знаний, автономный интеллектуальный робот, недоопределенная проблемная
среда, планирование поведения, сложное умозаключение, условно-зависимый предикат.

Стр. 11-20.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Poddyakov N.N. Myshlenie doshkolnika. – M.: Pedagogika. 1977. – 277 s.
2. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Planirovanie polifaznogo povedeniya samoorganizuyushchikhsya intellektualnykh sistem // Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya. 2000. – № 5. – S. 62-65.
3. Litvintseva L.V. Stsenarii. V kn.: Iskusstvennyy intellekt. – V 3-kh kn. Kn. 2. Modeli i metody / Pod red. D.A. Pospelova. – M.: Radio i svyaz. 1990. – S. 56 – 76.
4. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Struktura protsedurnogo predstavleniya znaniy integralnogo robota. Kn.2. Freym mikroprogrammy povedeniya// Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika. 1988. – №5. – S. 190-194.
5. Bershchteyn L.S., Melekhin V.B. Protsedury prinyatiya resheniy integralnym robotom v usloviyakh apriornoy neopredelennosti //Avtomatika i telemekhanika. 1989. – №8. – S. 106-116.
6. Bershteyn L.S., Melekhin V.B. Struktura protsedurnogo predstavleniya znaniy integralnogo robota. Kn.1. Rasplyvchatye semanticheskie seti // Izvestiya AN SSSR. Tekhnicheskaya kibernetika. 1988. – №6. – S. 119–124.
7. Melekhin V.B. Logika uslovno-zavisimykh rassuzhdeniy: predstavlenie znaniy i pravila vyvoda umozaklyucheniy // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. 2016. – №1. – S 65–74.
8. Vagin V.N., Golovina Ye.Yu., Zagoryanskaya A.A., Fomina M.V. Dostovernyy i pravdopodobnyy vyvod v intellektualnykh sistemakh. – M.: Fizmatlit. 2004. – 367 s.
9. Rassel S., Norvig P. Iskusstvennyy intellekt: sovremennyy podkhod (AIMA). 2-e izdanie. - M.: Vilyams. 2005. - 1424 c.
10. Bershteyn L.S, Melekhin V.B. Opredelenie analogii mezhdu situatsiyami problemnoy sredy dlya perenosa nakoplennogo opyta povedeniya // Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya. – 1997. – №5. – C 84–87.