ISSN 2071-8594

Российская академия наук

Главный редактор

Г.С. Осипов

В.К. Финн "О классе ДСМ-рассуждений, использующих изоморфизм правил индуктивного вывода"

Аннотация.

В работе определяется класс ДСМ-рассуждений, стратегии, которых используют изоморфизм прямых произведений решеток, представляющих правила индуктивных выводов. Показано, что ДСМ-рассуждения, образованные правилами индуктивного вывода, правилами вывода по аналогии и процедурами абдуктивного принятия гипотез, являются реляционно-корректными.

Ключевые слова:

ДСМ-рассуждения, индукция, аналогия, абдукция, решетки, R-коррректность, изоморфизм правил индуктивного вывода.

Стр. 48-61.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Finn V.K. Epistemologicheskie osnovaniya DSM-metoda avtomaticheskogo porozhdeniya gipotez // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. – 2013. – Chast I. – № 9. s. 1–29; Chast II. – № 12. – s. 1-26.
Finn V.K. Epistemological Foundation of the JSM Method for Automatic Hypothesis Generation // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. Part, II. 2014. Vol. 48. №2. Pp. 96-148.
2. Finn V.K. Distributivnye reshetki induktivnykh protsedur // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. – 2014. – № 11. – C. 1–30.
Finn V.K. Distributive Lattices of Inductive JSM Procedures // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2014. Vol. 48. № 6. S. 265-295.
3. Mill D.S. Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy. Izd. 5-e. – M.: LYeNAND, 2011.
Mill J.S. A System of Logic Ratiocinative and Inductive Being a Connected View of the Principles of Evidence and The Methods of Scientific Investigation // London: Parker, Son and Bowin. 1843.
4. Rosser J.B., Turquette A.R. Many-Valued Logics. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company. 1958.
5. Smullyan R.M. First-Order Logic. – New York: Springer-Verlag. 1968.
6. Grettser G. Obshchaya teoriya reshetok. – M.: Mir. 1982. Gratzer G. General Lattice Theory // Akademie – Verlag. Berlin. 1978.
7. Finn V.K., Shesternikova O.P. O novom variante obobshchennogo DSM-metoda avtomatizirovannoy podderzhki nauchnykh issledovaniy // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. – 2016. – № 1. – C. 57–63.
8. Arieli O., Avron A. Reasoning with Logical Bilattices //Journal of Logic, Language and Information. – V.5 – 1996. – Pp. 25–63.
9. Finn V.K. Obnaruzhenie empiricheskikh zakonomernostey v posledovatelnostyakh baz faktov posredstvom DSM-rassuzhdeniy // Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser.2. – 2015. – № 8. – C.1–29. (Spisok opechatok: Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Ser. 2. № 9. S.32). Finn V.K. Detecting Empirical Regularities in Bases of Facts Using JSM Reasoning. // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2015. Vol. 49. № 4. Pp. 122-151.
10. Shesternikova O.P., Agafonov M.A., Vinokurova L.V., Pankratova Ye.S., Finn V.K. Intellektualnaya sistema prognozirovaniya razvitiya sakharnogo diabeta u bolnykh khronicheskim pankreatitom // Iskusstvennyy intellekt i prinyatie resheniy. – 2015. – № 4 – C. 12–50.
11. Avtomaticheskoe porozhdenie gipotez: logicheskie i epistemologicheskie osnovaniya. Pod obshch. red. O.M. Anshakova. – M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009.
12. Pfantsagl I. Teoriya izmereniy. – M.: Mir. 1976. Pfanzagl J. Theory of measurement // Physica – Verlag. Wurzburg – Wien. 1971.