ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

A.A. Akhrem, V.Z. Rakhmankulov, T.L. Vashevnik, K.V. Yuzhanin Estimation of uncertainty for logic output produced by multi-dimensional data hypercubes

Abstract.

This paper investigates the problem of uncertainty estimation for logical output produced by multidimensional
hypercube structures under the conditions of real disturbances of data in information databases and multidimensional data warehouses. The meaning of measure of data uncertainty is introduced. The criteria of decrease (increase) of uncertainty measures for logic output have been received taking into account the different changes of hypercube basic parameters.

Keywords:

hypercube, hypercube multidimensional data, uncertainty measure, entropy, entropy measure, a set of cross-sections.

PP. 53-59.

References

1. Makarov I.M., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Rovkin I.O. Postroenie sistem podderzhki prinyatiya resheniy na osnove OLAP-tekhnologii // Informatsionnye tekhnologii i vychislitel'nye sistemy.-2005.-№1.-p.19-30.
2. Makarov I.M., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Rovkin I.O. Issledovanie svoystv giperkubovykh struktur v OLAP-sistemakh // Informatsionnye tekhnologii i vychislitel'nye sistemy.-2005.-№2.-p.4-9.
3. Makarov I.M., Akhrem A.A., Rakhmankulov V.Z., Akhrem A.A., Vashevnik T.L., Filyukov R.Yu. Entropiynye metody analiza  informatsii // Trudy ISA RAN.-2011.-Vyp.1, t.1.- p.36-40.
4. Akhrem A.A., Makarov I.M., Rakhmankulov V.Z. Matematicheskaya teoriya virtualizatsii protsessov proektirovaniya i  transfera tekhnologiy.- M.: Fizmatlit, 2013.-316 p.
5. Gray Robert M. Entropy and Information Theory, 2nd edition – Springer, 2011. – 409 p.
6. Laritchev O.I.Verbalnyi analiz reshenyi. –М.: Nauka, 2006. -181p.
7. Vagin V.N., Golovina E.U., Zagorianskaya A.A.,Fomina M.V. Dostovernyi I pravdopodobnyi vyvod v intellektualnyh sistemah.  2-е izd.- М.: Fizmatlit, 2008. 712 p.
8. Osipov G.S. Metody iskusstvennogo intellekta.-М.: Fizmatlit, 2011.-296 p.
9. Popkov J.S. Matematicheskaia demoeconomica. Makrosystemny podhod. – M.: LENAND, 2013, 560 p.
10. Bronshteyn I.N., Semendyaev K.A. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i uchashhikhsya vtuzov.- M.: Nauka, 1981.- 387 p.
11. Vygodskiy M.Ya. Spravochnik po elementarnoy matematike.- M.: AST: Astrel', 2014.-509p.
12. Petrovsky A.B, Roizenzon G.V. Interactivnaia procedura cnizenia razmernosti priznakogo prostranstva v zadachah mnogokriteriaknoi klassificatsii// Podderzka priniatia reshenii: Trudy Instituta sistemnogo analiza RAS/ Pod red. A.B. Petrovskogo. M.: Izd. LKI/URSS, 2008. T.35. p. 43-53.