ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

Yu.V. Bugaev, B.E. Nikitin, I.Y. Shurupova Analysis of probabilistic properties rules of construction group expert estimations

Abstract.

In the article offered the method of analysis of the probabilistic properties of the parameters characterizing the efficiency of rules collective choice, provided that the true values of the utilities of alternatives are known. Using the proposed method, we calculated the values of these parameters for the number of known rules type ranking – ranking.

Keywords:

social choice, the extrapolation of expert estimations, the profile of individual preferences.

PP. 84-94.

References

1. Noghin, V.D. 2008. Problema suzheniya mnozhestva Pareto: podkhody k resheniyu [The Problem of narrowing of the Pareto set: approaches to the solution of the].Iskusstvennyy intellect i prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decisionmaking] 1:98-112.
2. Fishbern P. 1978. Teoriya poleznosti dlya prinyatiya resheniy [Theory of utility for decision-making]. Moscow: Nauka. 352 p.
3. Kini R. L., Rayfa KH. 1981. Prinyatiye resheniy pri mnogikh kriteriyakh: predpochteniya i zameshcheniya [Decisionmaking under many criteria: preferences and substitutions]. Moscow: Radio i svyaz. 560 p.
4. Anokhin A. M., Glotov V.A., Pavel'yev V. V., Cherkashin A. M. 1997. Metody opredeleniya koeffitsiyentov vazhnosti kriteriyev [Methods for determining the coefficients of the importance of criteria]. Avtomatika i telemekhanika [Automation and Remote Control]. 8: 3–35.
5. Podinovskiy V.V. 1979. Aksiomaticheskoye resheniye problemy otsenki vazhnosti kriteriyev v mnogokriterialnykh zadachakh prinyatiya resheniy [Axiomatic solution of the problem of evaluation of the importance of criteria in multicriteria decision-making problems]. Sovremennoye sostoyaniye teorii issledovaniya operatsiy [Current state of the theory of operations research]. Ed. N.N. Moiseyev. Moscow: Nauka. 117-145.
6. Podinovskiy V. V. 2007. Vvedeniye v teoriyu vazhnosti kriteriyev v mnogokriterial'nykh zadachakh prinyatiya resheniy [Introduction to the theory of the importance of criteria in multicriteria decision-making problems]. Moscow: Fizmatlit. 64 p.
7. Podinovskiy V.V. 2010. Ispolzovaniye interval'noy informatsii ob otnositelnykh zameshcheniyakh kriteriyev v analize mnogokriterialnykh zadach prinyatiya resheniy [The use of interval information on relative substitutions of criteria in the analysis of multicriteria decision-making problems]. Avtomatika i telemekhanika [Automation and Remote Control]. 8: 154-167.
8. Nelyubin A.P., Podinovskiy V.V. 2012. Analiticheskiye reshayushchiye pravila, ispol'zuyushchiye uporyadochennost po vazhnosti kriteriyev so shkaloy pervoy poryadkovoy metriki [Analytical decision rules using ordering by the importance of criteria with the scale of the first ordinal metrics]. Avtomatika i telemekhanika. [Automation and Remote Control]. 5: 84-96.
9. Nelyubin A.P., Podinovskiy V.V. 2011. Vzaimosvyaz kachestvennoy i kolichestvennoy vazhnosti kriteriyev v mnogokriterialnykh zadachakh prinyatiya resheniy [Interrelation of qualitative and quantitative importance of criteria in multicriteria decision-making problems]. Otkrytoye obrazovaniye [Open Education]. 6:108-115.
10. Podinovskiy V.V. 2013. Kolichestvennaya vazhnost kriteriyev i additivnyye funktsii tsennosti [Quantitative importance of criteria and additive value functions]. Zhurnal vychislitelnoy matematiki i matematicheskoy fiziki [Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics]. S. 53, 1:133-142.
11. Podinovskiy V.V., Podinovskaya O.V. 2013. Novyye mnogokriterial'nyye reshayushchiye pravila v teorii vazhnosti kriteriyev [New multicriterion decision rules in the theory of the importance of criteria]. Doklady Akademii Nauk [Reports of the
12. making, as well as a chronicle of events in magical countries]. Uchebnik [Textbook]. Izd. vtoroye, pererab. i dop.[ Ed. the second, pererab. and additional]. Moscow: Logos 2002. 392 p.
13. Larichev O.I. 2002. Svoystva metodov prinyatiya resheniy v mnogokriterialnykh zadachakh individualnogo vybora [Properties of decision-making methods in multi-objective problems of individual choice]. Avtomatika i telemekhanika. [Automation and Remote Control]. 2:146-158.
14. Larichev O.I. 2001. Protivorechivyye svoystva metodov individual'noogo vybora [Contradictory properties of methods of individual choice]. Doklady Akademii Nauk [Reports of the Academy of Sciences]. S. 378, 2: 168-172.
15. Anich I., Larichev O. I. 1996. Metod ELEKTRA i problema atsiklichnosti otnosheniy alternativ [The ELECTRE method and the problem of acyclic Academy of Sciences]. S. 451, 1: 21-23.
16. Larichev O. I. 2006. Verbalnyy analiz resheniy [Verbal analysis of solutions]. Moscow: Nauka. 181 p.
17. Larichev O.I. 2002. Teoriya i metody prinyatiya resheniy, a takzhe khronika sobytiy v volshebnykh stranakh [Theory and methods of decision relations of alternatives]. Avtomatika i telemekhanika [Automation and Remote Control]. 8:108–118.
18. Ashikhmin I.V., Royzenzon G.V. 2001. Vybor luchshego ob"yekta na osnove parnykh sravneniy na podmnozhestvakh kriteriyev [Selection of the best object on the basis of paired comparisons on subsets of criteria]. Metody podderzhki prinyatiya resheniy: Sbornik trudov Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk [Methods for supporting decisionmaking: Proceedings of the Institute of System Analysis, Russian Academy of Sciences]. Pod red. O. I. Laricheva [Ed. OI Laricheva]. Moscow: Editorial URSS:51-71.
19. Bugaev, Y.V. 2003. Ekstrapolyatsiya ekspertnykh otsenok v optimizatsiit ekhnologicheskikh system [Extrapolation of expert estimations in optimization of technological systems]. Izvestiya akademii nauk, teoriya i sistemy upravleniya [Journal of Computer and Systems Sciences International] 3:90-96.
20. Volsky, V.I., and Z. M. Lezina. 1992.Sravnitel'nyy analiz protsedur golosovaniya [Comparative analysis of voting procedures]. Avtomatika i Telemekhanika[Automation and Remote Control] 2:3-29.
21. Bugaev, Y. V., M.S. Mironova M. S., and B.E. Nikitin. 2011. Veroyatnostnyy metod dly aanaliza protsedur postroyeniya kollektivnykh ekspertnykh otsenok [Theprobabilistic method for the analysis of procedures of building collective expert estimations]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Voronezh state University] 2:130-135.
22. Kolbin, V. V. 2015., Matematicheskiye metody kollektivnogo prinyatiya resheniy
23. [Mathematical methods of collective decision-making: Training for the expedient]. Uchebnoye posobiye [SPb.: Publishing house "DOE"] 256.
24. Mironova, M. S. 2011. Modelirovaniye protsedur kollektivnogo vybora na osnove ekstrapolyatsii ekspertnykh otsenok [Modeling procedures of collective choice on the basis of extrapolation of expert estimations].PhD thesis. Voronezh.138 p.
25. Bugaev, Y. V., I. Yu. Shurupova,and M. K. Babayan. 2014. Analiz konechnosti resheniya v metode ekstrapolyatsii ekspertnykh otsenok [Analysis of the limb of solving in the method of extrapolation of expert estimations].Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta[Bulletin of Bryansk state technical University]1(41):73-78.
26. Demidenko, E. Z. 1981. Lineynaya i nelineynaya regressiya [Linear and nonlinear regression]. Moscow: Finance and statistics. 302 p.
27. Babayan, M. K. 2015. Modelirovaniye adaptivnoy protsedury kollektivnogo vybora na osnove ekstrapolyatsii ekspertnykh otsenok [Modeling the adaptive procedure of collective choice on the basis of extrapolation of expert estimations]. PhD thesis.Voronezh.136 p.