ISSN 2071-8594

Russian academy of sciences

Editor-in-Chief

Gennady Osipov

S.I. Matorin, A.B. Petrovsky, S.V. Pronichkin, M.Yu. Sternin, G.I. Shepelev Approaches to Defining Scientific Priorities in Healthcare and Medicine: the USSR Experience

Abstract.

Growing public expectations and tight fiscal policies are leading to an increasing need to choose scientific priorities in medicine. The paper provides a retrospective analysis of the organization and management of healthcare and medical science in the USSR. The experience of forming scientific priorities in medicine in the Soviet period is studied. The advantages and disadvantages of the approaches used are noted.

Keywords:

healthcare, medicine, scientific priorities, decision making.

DOI 10.14357/20718594200303

PP. 22-31.

References

1. Almgren G. Health care politics, policy, and services: A social justice analysis paperback. New York: Springer, 2018. 346 p.
2. Petrovsky A.B., Boychenko V.S., Sternin M.Yu., Shepelev G.I. Vybor prioritetov nauchno-tekhnicheskogo razvitiya: opyt zarubezhnykh stran [Setting the priorities for scientific and technological development: the experience of foreign countries] // Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences]. 2015. Vol. 65. No. 3. P. 13-26.
3. Matorin S.I., Petrovsky A.B., Pronichkin S.V., Sternin M.Yu., Shepelev G.I. Podkhody k opredeleniyu nauchnykh prioritetov v zdravookhranenii i meditsine: zarubezhniy opyt [Approaches to defining scientific priorities in healthcare and medicine: foreign experience] // Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences]. 2019. V. 69. No. 3. P. 68-79.
4. Levit M.M. Stanovleniye obshchestvennoy meditsiny v Rossii [Formation of public medicine in Russia]. Moscow: Meditsina, 1974. 232 p.
5. Gosudarstvenniy byudzhet SSSR i soyuznykh respublik 1966-1970 gg. Statisticheskiy sbornik [State budget of the USSR and the Union republics, 1966-1970. Statistical collection]. Moscow: Izdatel’stvo “Finansy”, 1972. 240 p.
6. Gosudarstvenniy byudzhet SSSR i soyuznykh respublik 1971-1975 gg. Statisticheskiy sbornik [State budget of the USSR and the Union republics, 1971-1975. Statistical collection]. Moscow: Izdatel’stvo “Finansy”, 1976. 214 p.
7. Gosudarstvenniy byudzhet SSSR i soyuznykh respublik 1976-1980 gg. Statisticheskiy sbornik [State budget of the USSR and the Union republics, 1976-1980. Statistical collection]. Moscow: Izdatel’stvo “Finansy”, 1982. 184 p.
8. Gosudarstvenniy byudzhet SSSR i soyuznykh respublik 1981-1985. Statisticheskiy sbornik [State budget of the USSR and the Union republics, 1981-1985. Statistical collection]. Moscow: Izdatel’stvo “Finansy”, 1987. 214 p.
9. Gosudarstvennyy byudzhet SSSR na 1990 god (proyekt) [State budget of the USSR for 1990 (draft)]. – Available at: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto. plugins.bulletin.core.Article/file/4084
10. World Bank. 1993. World development report 1993: Investing in health. New York: Oxford University Press, 1993. 348 p.
11. Shishkin S.V. Reforma finansirovaniya rossiyskogo zdravookhraneniya [Reform of Russian healthcare financing]. Moscow: IEPP [Institute for the Economy of Transition Period], 2000. 444 p.
12. Chernukh A.M., Petrovsky A.B., Filippov O.V. O programmno-tselevom planirovanii v meditsine [About program-target planning in medicine] // Vestnik AMN SSSR [Bulletin of the USSR Academy of Medical Sciences]. 1978. No. 9. P. 8-14.
13. Petrovsky A.B., Pogodaev G.V., Filippov O.V. Prognozirovaniye i kompleksnoye planirovaniye meditsinskoy nauki v SSSR [Forecasting and integrated planning of medical science in the USSR]. Ed. by A.M. Chernukh. Moscow: Meditsina, 1984. 152 p.
14. Avdulov A.N., Kul’kin A.M. Nauchnaya deyatel’nost’ v Rossii nakanune raspada SSSR [Scientific activity in Russia on the eve of the USSR collapse] // Filosofskiye issledovaniya [Philosophical studies]. 1993. No. 4. P. 482-502.
15. Boychenko V.S., Petrovsky A.B., Sternin M.Yu., Shepelev G.I. Vybor prioritetov nauchno-tekhnicheskogo razvitiya: opyt Sovetskogo Soyuza [Setting the priorities for scientific and technological development: the experience of the Soviet Union] // Trudy Instituta sistemnogo analiza Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences]. 2015. Vol. 65. No. 3. P. 3-12.
16. Larichev O.I., Moshkovich E.M. Kachestvennye metody prinyatiya resheniy. Verbal’niy analiz resheniy [Qualitative methods of decision-making. Verbal decision analysis]. Moscow: Nauka, Fizmatlit, 1996. 208 p.
17. Petrovsky A.B. Gruppovoy verbal’niy analiz resheniy [Group verbal decision analysis]. Moscow: Nauka, 2019. 287 p.
18. Petrovsky A.B., Raushenbakh G.V., Pogodaev G.V. Mnogokriterial’nye ekspertnye otsenki pri formirovanii nauchnoy politiki [Multicriteria expert assessments in the formation of scientific policy] // Problemy i metody prinyatiya resheniy v organizatsionnykh sistemakh upravleniya. Tezisy dokladov Vsesoyuznoy konferentsii [Problems and decision-making methods in organizational management systems]. Abstracts of the all-Union conference. Moscow: Zvenigorod: VNIISI, 1981. P. 84-85.
19. Agievsky A.D., Petrovsky A.B., Raushenbakh G.V. Analiz ekspertnykh predpochteniy dlya opredeleniya prioritetov razvitiya problem meditsinskoy nauki [Analysis of expert preferences to determine development priorities for medical science problems] // Metody issledovaniya slozhnykh sistem. Trudy konferentsii molodykh uchenykh [Methods for studying complex systems. Proceedings of the conference of young scientists]. Moscow: VNIISI, 1983. P. 88-92.
20. Larichev O.I., Prokhorov A.S., Petrovsky A.B., Sternin M.Yu., Shepelev G.I. Opyt planirovaniya fundamental’nykh issledovaniy na konkursnoy osnove [The experience of planning basic research on a competitive basis] // Vestnik Akademii nauk SSSR [Bulletin of the USSR Academy of Sciences]. 1989. No. 7. P. 51-61.
21. Petrovsky A.B., Sternin M.Yu., Shepelev G.I. et al. Razrabotka sistemy analiza sostoyaniya i perspektiv razvitiya nauchnykh issledovaniy dlya otdeleniy AN SSSR yestestvenno-nauchnogo profilya. Otchet o NIR [Development of a system for analyzing the state and prospects of scientific research for branches of the USSR Academy of Sciences in the natural sciences. Research report]. Moscow: VNIISI, 1991.